22.06.2023

Generalne wykonawstwo od projektu po ostateczne ukończenie

Generalne wykonawstwo to kompleksowe podejście do realizacji projektów budowlanych, które obejmuje całość prac od początkowego projektu do ostatecznego ukończenia inwestycji. Zadaniem generalnego wykonawcy jest koordynacja wszystkich etapów realizacji projektu, a więc nie tylko samych prac budowlanych, ale również opracowanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zarządzanie podwykonawcami, a nawet zorganizowanie obsługi posprzedażnej. Szczegółowy zakres usług jest ustalany w sposób indywidualny między inwestorem, a wykonawcą.

pexels quang nguyen vinh 2138126

Co obejmuje usługa generalnego wykonawstwa?

Generalne wykonawstwo jest terminem branżowym odnoszącym się do całego zestawu czynności podejmowanych dla klienta w miejscu inwestycji. Chodzi tu niemal o wszystkie prace – od aspektów technicznych, przez kontrolę przebiegu prac zgodnie z harmonogramem, aż po rozliczenie zgodne z kosztorysem budowlanym. Zadania, jakich może podjąć się generalny wykonawca to:

  • prace projektowe – opracowanie, adaptacja,
  • kosztorysy i harmonogramy prac,
  • przygotowanie terenu pod inwestycję,
  • znalezienie i kontrolowanie podwykonawców, dostawców,
  • kontrola prac budowlanych zgodnie z harmonogramem i BHP,
  • prowadzenie dokumentacji budowlanej.

Jak wspomnieliśmy, zatrudnienie generalnego wykonawcy odbywa się na elastycznych zasadach i na podstawie indywidualnych ustaleń uwzględnionych w umowie.

Podczas realizacji projektu generalny wykonawca pełni wiele ról. Oprócz zarządzania projektem, zwykle obejmuje to również koordynację prac projektowych, zakup materiałów, organizację prac budowlanych i instalacyjnych, zarządzanie podwykonawcami, kontrolę jakości i bezpieczeństwa, a także koordynację z organami nadzoru budowlanego. Generalny wykonawca jest też odpowiedzialny za finalizację projektu, co oznacza zorganizowanie odbiorów, przekazanie obiektu i obsługę posprzedażną. To kompleksowe podejście do realizacji projektów budowlanych to podstawa generalnego wykonawstwa, które oferuje klientom spokój i pewność, że inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z planem.

Zalety generalnego wykonawstwa – dlaczego taka współpraca się opłaca?

Korzyści wynikające z zastosowania modelu generalnego wykonawstwa są liczne i inwestor na pewno je doceni. Przede wszystkim, klient ma do czynienia tylko z jednym podmiotem, co znacznie upraszcza komunikację i usprawnia proces decyzyjny. Ponadto, generalny wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację projektu, co zwiększa pewność dotrzymania terminów i zmieszczenie się w założonym budżecie. Z racji swojego doświadczenia, generalny wykonawca jest również w stanie skuteczniej zarządzać ryzykiem związanym z realizacją projektu, a także podpowiadać optymalne rozwiązania dla inwestora.

Kim jest generalny wykonawca?

Z uwagi na dużą odpowiedzialność, jaka ciąży na generalnym wykonawcy, zadanie to powierza się najczęściej firmom budowlanym lub inżynieryjnym o dużej skali działania i szerokim zakresie kompetencji – takim jak Building4you. Jest to podmiot, który ma doświadczenie we współpracy z podwykonawcami z różnych branż, potrafi efektywnie zarządzać projektem i posiada wiedzę techniczną niezbędną do rozwiązania ewentualnych problemów, które mogą pojawić się w trakcie realizacji inwestycji.

Jak znaleźć zaufanego generalnego wykonawcę?

Generalny wykonawca to osoba, a właściwie cały zespół osób, które mają wiedzę, doświadczenie i kompetencje do sprawowania nadzoru nad inwestycją. Znalezienie takich specjalistów nie jest łatwe, ale możliwe. Warto przy tym sugerować się dotychczasową działalnością generalnego wykonawcy i jego specjalnością – cenną wskazówką będą opinie dotychczasowych klientów oraz portfolio.

Ważny jest też koszt usługi. Ustal ją na początku współpracy, w zależności od tego, jak duże jest zaangażowanie wykonawcy. Oczywiście najbezpieczniejszą opcją dla każdej ze stron jest ujęcie tych warunków w umowie.

WYBUDUJEMY DLA CIEBIE HALĘ PRZEMYSŁOWĄ!

Skontaktuj się z nami, a Nasi specjaliści przygotują
dla Ciebie indywidualną wycenę.
Budujemy na terenie całego kraju!

skontaktuj się