03.03.2023

Generalne wykonawstwo – co dokładnie oznacza i na czym polega?

Budowa domu, stawianie hali przemysłowej, modernizacja obiektu biurowego – każda z tych prac, choć ma inny zakres, wymaga dużego zaangażowania. Inwestorzy zdają sobie z tego sprawę i coraz częściej szukają firm, którym powierzą generalne wykonawstwo. Jest to usługa zyskująca na popularności ze względu na oszczędność czasu i optymalizację kosztów.  Zobacz, na czym polega, co obejmuje i jakie są zalety współpracy z generalnym wykonawcą.

Generalne wykonawstwo – co dokładnie oznacza i na czym polega?

Generalne wykonawstwo to usługa, którą oferują firmy budowlane. Współpracując z nimi zazwyczaj masz możliwość ustalenia, w jakim zakresie będzie świadczona przez nich pomoc. Czasem jest to wyłącznie stworzenie projektu i jego adaptacja, innym razem dodatkowo wykonanie wraz z całym nadzorem budowlanym. I to właśnie kompleksowym zarządzaniem procesem budowlanym zajmuje się wykonawca generalny.

Generalny wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt prac, począwszy od przygotowania projektu, aż do oddania gotowego obiektu do użytkowania. Oznacza to, że nie tylko wykonuje prace budowlane w ustalonym z inwestorem zakresie, ale również koordynuje pracę podwykonawców, dba o terminowe dostawy materiałów budowlanych, nadzoruje budowę oraz pilnuje, aby prace były wykonane zgodnie z projektem i przepisami prawa. Z uwagi na szeroki zakres działań i dużą odpowiedzialność za przebieg inwestycji budowlanych, generalny wykonawca powinien posiadać kwalifikacje kierownika budowy.

Jaki jest zakres działań generalnego wykonawcy?

Generalny wykonawca dźwiga na swoich barkach duży ciężar i odpowiedzialność za przebieg inwestycji budowlanej. W ramach swoich kompetencji zajmuje się zarówno organizacją procesów, jak również dbaniem o aspekty techniczne budowy – analizą projektu, pilnowaniem harmonogramu prac, weryfikacją wykonalności i wreszcie pilnowaniem kosztorysu budowlanego.

Gdybyśmy mieli ująć w punktach czynności, za które odpowiada generalny wykonawca, to powstałaby taka lista:

  • opracowywanie i adaptacja projektu,
  • przedstawianie inwestorowi kosztorysu i harmonogramu prac,
  • przygotowanie terenu inwestycji,
  • zaangażowanie podwykonawców,
  • znalezienie i zatrudnienie dostawców,
  • kontrola przebiegu prac budowlanych z naciskiem na zasady BHP oraz minimalizację negatywnego wpływu budowy na środowisko naturalne,
  • nadzór nad pracami podwykonawców,
  • kontrola jakości wykonanych prac,
  • zapewnienie pełnej dokumentacji budowlanej.

Generalny wykonawca dba o to, aby prace były wykonane zgodnie z projektem oraz przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, jest on zobowiązany do ich zgłoszenia/naprawienia.

Pamiętaj, że ostatecznie zakres i charakter prac oraz przebieg współpracy z generalnym wykonawcą jest ustalany indywidualnie i powinien być ujęty w umowie.

Jak przebiega współpraca z generalnym wykonawcą?

Dobra, sprawna i komunikatywna współpraca z generalnym wykonawcą pozwala terminowo zrealizować inwestycję. Tymczasem nieporozumienia mogą prowadzić do opóźnień, dodatkowych, nieprzewidzianych w kosztorysie wydatków oraz niezadowolenia ze strony klienta.

Znalezienie dobrego specjalisty to pierwszy krok na drodze do sukcesu. Kolejnym jest podpisanie umowy, która określa zakres prac, terminy, koszty oraz inne kluczowe kwestie, takie jak gwarancje, kary umowne czy warunki rozwiązania umowy. Planowanie i bieżąca komunikacja to podstawa, tak samo jako regularne monitorowanie postępów na placu budowy. Inwestor oddaje te zadania w ręce generalnego wykonawcy, oszczędzając w ten sposób czas i zyskując pewność, co do udanego przebiegu całego przedsięwzięcia.

Po zakończeniu wszystkich prac następuje etap odbioru. To moment, gdy inwestor sprawdza, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z umową i czy nie ma żadnych usterek. Jeśli są jakieś nieprawidłowości, wykonawca musi je naprawić. Tu także nieocenione jest wsparcie generalnego wykonawcy, który czuwa nad wywiązaniem się z zawartej umowy.

Zalety zatrudnienia generalnego wykonawcy

Korzystanie z usług generalnego wykonawcy budowlanego niesie za sobą wiele korzyści dla inwestora. Przede wszystkim, inwestor nie musi martwić się koordynacją pracy podwykonawców oraz dostawców – jest spokojny o jakość i terminowość świadczonych przez nich usług. Generalny wykonawca dba o to, aby wszystkie prace były realizowane zgodnie z harmonogramem oraz standardami jakościowymi ustalonymi z inwestorem.

Inwestycje budowlane pod pieczą generalnego wykonawcy przebiegają sprawnie bezpiecznie. Specjalista ten ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się na placu budowy, odciążając Cię z tego niełatwego i bardzo czasochłonnego obowiązku.

Niektórzy inwestorzy zastanawiają się, ile kosztuje generalne wykonawstwo. Paradoksalnie, patrząc w szerokim kontekście korzystanie z usług generalnego wykonawcy pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz pieniędzy. Dzięki kompleksowemu zarządzaniu procesem budowlanym, inwestor nie musi angażować się w szczegóły związane z organizacją budowy, co pozwala mu na skupienie się na własnej pracy. Ponadto wykonawca generalny, korzystając z wieloletniego doświadczenia oraz znajomości rynku, jest w stanie zaoferować inwestorowi najlepsze rozwiązania techniczne i ekonomiczne. Często też współpracuje z ekipami podwykonawców czy sklepami, które dostarczają mu usługi oraz produkty w niższych cenach.

Generalne wykonawstwo – komu zlecić?

Wybierając generalnego wykonawcę, warto zwrócić uwagę na doświadczenie branżowe specjalisty. Najlepiej, aby było one potwierdzone opiniami i referencjami dotychczasowych klientów oraz portfolio prac do wglądu. Nie bez znaczenia jest też styl pracy firmy oferującej generalne wykonawstwo – upewnij się, że w jej ofercie jest na pewno to, czego potrzebujesz dla siebie. Zapytaj też o koszt usługi. Wykonawca generalny jest wynagradzany adekwatnie do swojego zaangażowania, ale cenę powinieneś poznać na początku. Najlepiej, aby była ona ujęta w umowie, zapewniając Ci poczucie bezpieczeństwa finansowego.

Generalne wykonawstwo to kompleksowa usługa, która obejmuje zarządzanie procesem budowlanym od A do Z. Zaangażowany do tego specjalista nie tylko wykonuje inwestycje budowlane, ale również koordynuje pracowników, dostawy oraz czuwa nad harmonogramem i jakością prac zgodnie z prawem i zasadami BHP.

WYBUDUJEMY DLA CIEBIE HALĘ PRZEMYSŁOWĄ!

Skontaktuj się z nami, a Nasi specjaliści przygotują
dla Ciebie indywidualną wycenę.
Budujemy na terenie całego kraju!

skontaktuj się