Generalne wykonawstwo

Zaprojektujemy i wybudujemy budynki biurowe oraz obiekty przemysłowe pod klucz!

Zapewniamy
 • Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji inżynierskich, w szczególności hal przemysłowych
 • Kontrolę jakości i terminowości prowadzonych robót oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż. na powierzonym odcinku prac
 • Staranne organizowanie zaplecza i placu budowy pod budowę
 • Analizę dokumentacji projektowej, przygotowywanie propozycji i wniosków w zakresie rozwiązań zamiennych
 • Udział w opracowywaniu i aktualizacji harmonogramów
 • Zwracanie uwagi na potrzeby klienta w trakcie realizacji inwestycji
 • Wykonanie instalacji cieplnych, elektrycznych, gazowych, klimatyzacyjnych oraz wodno-kanalizacyjnych
 • Sprawdzonych i doświadczonych dostawców i podwykonawców
 • Profesjonalny zespół pracowników, który jest nadzorowany i koordynowany przez Kierowników Budowy
Jako firma będąca generalnym wykonawcą realizujemy wszystkie poniższe czynności z Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych oraz klimatyzacyjnych
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Tynkowanie
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Malowanie i szklenie
 • Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
 • Działalność w zakresie architektury oraz doradztwo w zakresie architektury związane z projektowaniem budowlanym
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne