Galeria projektów

Projektowanie przez nas obiektów przemysłowych oraz budynków biurowych opiera się na opracowaniu pełnobranżowej dokumentacji w zakresie architektonicznym, konstrukcyjnym, sanitarnym, elektrycznym oraz drogowym.

Nasze usługi obejmują złożenie do urzędu pełnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, w skład której wchodzą projekty koncepcyjne, rysunki budowlane, projekt zagospodarowania terenu, informacja BIOZ, dokumenty formalno-prawne, opisowa i graficzna część architektury oraz projekty z części branżowych.

Oddajemy projekt podpisany i opieczętowany przez projektantów i osoby sprawdzające oraz zapewniamy wszelką pomoc celem otrzymania pozwolenia na budowę (projekt budowlany, warunki zabudowy, zagospodarowanie terenu), w tym wypełnienie wszelkich postanowień urzędowych.

Projektując nowy obiekt przemysłowy uwzględniamy propozycje Inwestora, dbając o funkcjonalne oraz komfortowe korzystanie budynku w przyszłości. Przygotowujemy wielkość obiektów przemysłowych i biur pod potrzeby Inwestora, myśląc jednocześnie o przyszłym rozwoju firmy, w tym zwiększeniu się ilości nowych pracowników, maszyn i urządzeń.