02.09.2021

Jak usunąć lub wyburzyć budynek?

Poszukujesz informacji na temat prac wyburzeniowych? Często znajdujemy się w sytuacji, że chcielibyśmy kupić daną powierzchnię lub chcemy zastąpić dany budynek innym obiektem i wtedy zwracamy się do firmy, która oferuje wyburzenie danej infrastruktury. Jednak będąc pracodawcą, chcemy wiedzieć, jak wygląda proces wyburzania oraz jakie metody są stosowane w obecnych czasach. Prace rozbiórkowe to kompleksowe działania, które pod uwagę biorą rozmaite aspekty, w tym rodzaj powierzchni, na której znajduje się dana infrastruktura, państwowe procedury oraz sprzęt, który powinien zostać wykorzystany do rozbiórki danej budowli. W zależności od tego, jaki jest to obiekt, będziemy stosowali inne metody niszczenia, użyjemy innego sprzętu, a cały proces będzie zależny od trudności rozbiórki, czy powierzchni, po której poruszać się będzie firma wyburzeniowa.

Od czego zacząć przed przystąpieniem do wyburzania obiektu?

Jedną z najważniejszych rzeczy, o której warto wiedzieć na samym początku, są formalności, czyli samo pozwolenie na rozbiórkę. Często, nawet w przypadku własnej nieruchomości musimy zwrócić do państwowej instytucji starostwa powiatowego, urzędu wojewódzkiego czy urzędu miasta o takowe pozwolenie. Abyśmy dostali dokument potwierdzający możliwość wyburzenia danego obiektu konieczne będzie dostarczenie projektu rozbiórki budynku, zgodę właściciela, dokładny opis planowanych działań rozbiórkowych, a także opis zabezpieczeń, jakie będą obowiązywać na placu wyburzeniowym. Konieczne będzie także dostarczenie planu usytuowanego budynku oraz potwierdzenie, iż dany obiekt nie wpisuje się na listę chronionego zabytku. Aby otrzymać wszystkie wymagane dokumenty, należy znaleźć firmę, która zaoferuje swoje kompleksowe usługi i wykona wszelkie, niezbędne prace potrzebne do wyburzenia danego obiektu.

Co powinien zawierać projekt rozbiórki?

Rozbiórka jest bardzo skomplikowanym procesem, dlatego najważniejsze jest bezpieczeństwo, które powinna zapewniać każda firma zajmująca się pracami wyburzeniowymi. Do takiego projektu niezbędne jest dołączenie dokumentu informującego o lokalizacji budynku, który ma być przeznaczone do rozbiórki, jego wielkość oraz konstrukcja. W takich dokumentach powinny się znaleźć oryginalne plany zawierające budowę tego obiektu, gdyż to one będą decydować o trudności wykonania takiego wyburzenia. Dzięki temu dobierane będą sposoby zabezpieczenia przestrzeni oraz osób, które przebywać będą na danym terenie. Jest to skomplikowany proces, dlatego, zanim przystąpi się do ostatecznych prac, należy zapewnić 100% ochronę każdego, kto będzie wykonywać usługi.

Jakie metody wykorzystywane są do wyburzenia obiektów?

Współczesne metody pozwalają na najnowocześniejsze wyburzanie różnych rodzajów budynków i wykorzystywanie do tego najwyższej jakości sprzętu, który pozwoli na szybkie usunięcie danej inwestycji. Najczęściej stosowanymi metodami niszczenia jest między innymi użycie materiałów wybuchowych, które wybijają główne, pionowe podpory obiektu. Taka metoda pozwoli na zburzenie budynku od środka i stosowana jest najczęściej w przypadku niszczenia dużych lub wysokich obiektów.

Innym dość częstym sposobem jest tzw. selektywna rozbiórka, czyli etapowy demontaż obiektów budowlanych. Korzystanie z tej metody pozwala na odzyskanie niektórych materiałów budowlanych, które można poddać recyklingowi lub wykorzystać w następnych pracach. Jest to jedna z najczęściej wykonywanych metod przez firmy świadczące usługi wyburzeniowe.

Kolejną dość znaną oraz tradycyjną metodą jest usuwanie budynków za pomocą budowlanych maszyn, czyli żurawia i kuli. Polega na zaczepieniu kuli na górnej wysokości żurawia, który następnie z odpowiednią i wymierzoną siłą celuje w dany obiekt i uderza, powodując zniszczenie.

Prace wyburzeniowe – podsumowanie

Decydując się na usunięcie danego obiektu z powierzchni, musimy wykonać szereg działań, które pozwolą na przystąpienie do demontażu obiektu. Choć same prace wyburzeniowe nie wydają się skomplikowane, a najnowocześniejszy sprzęt pozwoli na szybkie usunięcie budowli, najdłużej trwającym etapem może okazać się samo uzyskanie pozwolenia na budowę.

WYBUDUJEMY DLA CIEBIE HALĘ PRZEMYSŁOWĄ!

Skontaktuj się z nami, a Nasi specjaliści przygotują
dla Ciebie indywidualną wycenę.
Budujemy na terenie całego kraju!

skontaktuj się