05.10.2021

Budowa hali przemysłowej – od koncepcji do realizacji

Przy tworzeniu koncepcji hali przemysłowej ważne jest przede wszystkim holistyczne podejście do projektu. Przy jej tworzeniu nie możemy ograniczać się jedynie do myślenia o obiekcie przemysłowym w kontekście budynku. Na halę przemysłową składa się warstwa logistyczna, architektoniczna, konstruktorska i wreszcie ta z zakresu budownictwa.

Faza wstępna - koncepcja

Przed przystąpieniem do budowy hali przemysłowej potrzebny jest jej szczegółowy projekt. To właśnie etap koncepcyjny, w duże mierze przesądzi o tym, czy cała realizacja przebiegnie sprawnie, a inwestorowi uda się uniknąć nieprzewidzianych kosztów i konieczności wykonywania poprawek po ukończeniu projektu. Projekt hali przemysłowej powinien charakteryzować się jak największym poziom szczegółowości. Najlepiej więc będzie stworzyć model 3D, który umożliwi nam wirtualny spacer i możliwość edycji danych w projekcie w czasie rzeczywistym, przez wszystkich uczestników projektu w jednym czasie.

W ostatnim czasie na znaczeniu zyskuje BIM czyli technologia modelowania informacji o budynku oparta na tworzeniu zapisu charakteryzującego cechy fizyczne budynku w formie cyfrowego zapisu. Dzięki temu zyskujemy odwzorowanie projektów w wersji digitalowej, który możemy dowolnie edytować i przekształcać. Programy, które obsługują technologię BIM pozwalają na komunikację wszystkich uczestników projektu, umożliwiają wprowadzanie zmian w projekcie w czasie rzeczywistym, a także stwarzają przestrzeń do przechowywania online całej dokumentacji związanej z projektem.

Dzięki temu specjaliści zaangażowani w projekt mogą uniknąć długotrwałych i częstych spotkań, które do tej pory były niezbędne do opracowania wspólnych rozwiązań. Wykorzystywanie oprogramowania obsługującego BIM pozwala również na obniżenie kosztów wynajmu powierzchni archiwalnych. Modelowanie informacji jest więc dużą oszczędnością czasu i nakładów finansowych.

Faza właściwa - realizacja

Odpowiednio wykonany projekt to tak naprawdę połowa sukcesu. Pozwala na realizowanie wcześniej zaplanowanych punktów. Oczywiście w rzeczywistości rzadko kiedy mamy do czynienia z całkowicie bezproblemowym wdrożeniem koncepcji w życie. Często okazuje się, że niektóre kwestie wydawały się być dopracowane tylko w teorii, a w jeszcze innych przypadkach pomimo właściwego przygotowania i tak pojawiają się niezależne od nas komplikacje.

Dlatego tak ważne jest, aby na etapie fazy koncepcyjnej przeanalizować jak najwięcej prawdopodobnych scenariuszy. Takie rozwiązanie nie zapewni nam 100% pewności odnośnie szybkiego i sprawnego wdrożenia projektu w praktykę, jednak pozwoli uniknąć niektórych błędów. Realizacja projektu wymaga przede wszystkim holistycznego podejścia i współpracy wszystkich osób, które będą zaangażowane w projekt.

Poza umiejętnościami czysto technicznymi w tym przypadku bardzo ważne będą też kompetencje miękkie, a przede wszystkim ich aspekt komunikacyjny. Możliwość obrazowego przedstawiania projektów w fazie koncepcyjnego znacznie ułatwia proces omawiania zagadnień związanych z ich wdrażaniem. Opierając się na konkretnych przykładach, łatwiej jest omawiać planowane rozwiązania logistyczne, architektoniczne i budowlane.

Możliwość wprowadzania zmian w projekcie w czasie rzeczywistym pozwala też na natychmiastową reakcję pozostałych specjalistów. Jednak nawet z tak rozwiniętym i zautomatyzowanym systemem komunikacji posiłkującej się obrazem, liczy się przede wszystkim dialog międzyludzki. Sprawna realizacja projektu zależy przede wszystkim od zaangażowania jego uczestników, a przede wszystkim – od ich chęci do współpracy.

WYBUDUJEMY DLA CIEBIE HALĘ PRZEMYSŁOWĄ!

Skontaktuj się z nami, a Nasi specjaliści przygotują
dla Ciebie indywidualną wycenę.
Budujemy na terenie całego kraju!

skontaktuj się